پیروزی دراماتیک میلان برابر اینتر

روسونری فاتح دلامادونینا؛
پیروزی دراماتیک میلان برابر اینتر با گلزنی تعویض طلایی گتوزو